save1

אנו בסוכנות הביטוח מיקא שמחים להעניק לכם שירות מקיף, אישי, יסודי וכולל, בהתאם לסטנדרטים שנקבעו בחוק הרפורמות בענף הביטוח, מאז ינואר 2004, ואף למעלה מכך. על מנת לשמור על רמת שירות גבוהה ולעמוד בדרישות החוק ותקנותיו, תוך מימון העלייה הניכרת בהוצאות משרדינו, אנו גובים דמי טיפול עבור חלק מהשירותים המפורטים להלן. זכותכם המלאה לקבל חלק מהשירותים אלו ישירות מחברת הביטוח, אולם הזמנת השרות דרכנו מעניקה ערך מוסף גבוה. לקוחות מזמינים את השירותים דרכנו ייהנו מניתוח צרכיהם האישיים, שיהווה בסיס לייעוץ והכוונה מתאימים. כמו כן נציגינו ישמחו להסביר ולענות על כל שאלה באופן מקצועי ומקיף, בין אם במשרדינו או במענה הטלפוני, וכן יבצעו עבורכם רישום, ביצוע פעולות ומעקב אישי תוך עדכון מתמיד של הלקוח, שחוסכים זמן רב וטרחה מיותרת. להלן רשימת השירותים והמחירים:

שרותי משרד

1. העתק פוליסה- הנפקת העתק פוליסה – 48 ₪

2. ניתוח תיק ביטוח חיים קיים וריכוז הפוליסות ללקוח קיים 500 ₪

3. שעבוד הפוליסה: לטובת בנק או אחר (כתוספת מסמך לפוליסה קיימת)- 60 ₪

4. אישורי מס/ הצהרת הון- 75 ₪

ביטוח אלמנטרי

1. טיפול בתביעת צד ג' למבוטח בביטוח מקיף 150 ₪.

2. טיפול בתביעות צד ג' למבוטח בביטוח צד ג' 500 ₪.

3. טיפול בתביעות צד ג' ללקוח אחר 800 ₪

4. הפקה וטיפול בדו"ח הפסדים- 100 ₪

5. תשלום תעודת ביטוח חובה באמצעותנו 49 ₪ (לא כולל עלות התעודה).

6. הפקה ומשלוח אישור העדר תביעות ₪75 לכל שנת ביטוח.

7. העתק תעודת ביטוח חובה- הנפקת העתק תעודה ומשלוח בדואר +פקס/ מייל (לא כולל עלות התעודה) – 49 ₪

8. אישור קיום ביטוח- 210 ₪

9. ביטול באמצע תקופה של ביטוח חובה / צד ג / מקיף – 250 ש״ח

 

ביטוח חיים, בריאות סיעוד ופנסיה

1. ניתוח תיק ביטוח חיים שלא באמצעותנו ללקוח חדש (יוחזר במידה ותערכו פוליסות באמצעותנו)- 1000 ₪

2. ניתוח תיק ביטוח חיים שלא באמצעותנו ללקוח קיים- 250 ₪.

3. טיפול בקבלת הלוואה מחברת הביטוח 500 ₪

4. טיפול בקבלת הלוואה מחברת הביטוח ללקוח קיים -150 ₪

5. קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד- מינוי סוכן לכל פוליסה- 117 ₪

6. קבלת פוליסה לטיפול פוליסות מנהלים ופנסיה- מינוי סוכן לכל עובד/ מבוטח- 250 ₪

7. פדיון פוליסה מנהלים/פנסיה/פרט – 300 ₪

8. הליך עזיבת עבודה לרבות טיפול בריסק זמני 250 ₪

9. קבלת בעלות מעסיק בפוליסת מנהלים/פנסיה 500 ש"ח

10. טיפול בקבלת קצבה פול' קיימת – 300 ₪

11. דו"חות שנתיים מחברת הביטוח 100 ₪

12. דמי טיפול בפוליסת ביטוח אשר לא שולמה במשך 12 חודשים מלאים – המחיר הוא פרמיה חודשית, אך לא פחות מ-200 ₪

13. בדיקה וטיפול בריכוז כספים – 450 ₪

14. בדיקה וטיפול בריכוז כספים ללקוחות משרד- 49 ₪

 

כללי:

1. הוצאת שיחה מוקלטת (במידה וניתן ) 150 ₪

 

 

קבל הצעה לביטוח
 אני מעוניין לקבל עדכונים למייל