• תביעה כנגד צד ג למבוטחי צד ג : טיפול מלא מול חברת הביטוח דל צד ג מעקב וניהול יומן תביעה 500₪
  • תביעה כנגד צד ג לא ללקוחות המשרד :  טיפול מלא מול חברת הביטוח דל צד ג מעקב וניהול יומן תביעה 600₪
  • תביעה כנגד צד ג למבוטחי מקיף: טיפול מלא מול חברת הביטוח דל צד ג מעקב וניהול יומן תביעה 300₪
  • שליחת אישור העדר תביעות: 50₪ לשנת ביטוח
  • ביטוח חובה: תשלום טלפוני של תעודת ביטוח חובה ע״י כרטיס אשראי לא כולל את עלות התעודה 36₪
  • העתק תעודת ביטוח חובה- הנפקת העתק תעודה ומשלוח בדואר 36₪ לא כולל את עלות התעודה
קבל הצעה לביטוח
 אני מעוניין לקבל עדכונים למייל