מהו בית משפט לתביעות קטנות?

בית משפט לתביעות קטנות נועד להקל על הציבור בהגשת תביעות כספיות בסכומים קטנים ללא התערבות עו"ד, בדרך קצרה ומהירה. סכום התביעה אותו ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות הוא עד סך של 30,000 ש"ח.

בית משפט לתביעות קטנות ממוקם ליד כל בית משפט שלום בארץ.

היכן מגישים תביעה?

את התביעה מגישים בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:

  • מקום מגוריו של הנתבע.
  • מקום עיסוקו של הנתבע.
  • המקום שבו בוצעה העסקה או נחתם החוזה.
  • המקום שבו הייתה העסקה אמורה להתבצע.

מה קורה אם לא מתייצבים למשפט?

  • אם שני הצדדים לא מופיעים לדיון, התביעה תימחק ויש להגישה מחדש במידה ורוצים בכך.
  • אם מופיע התובע אך הנתבע אינו מופיע, בית המשפט יפסוק על סמך כתב התביעה.
  • אם הנתבע מופיע אך התובע לא מופיע התביעה תדחה. כשהתביעה נדחית לא ניתן להגיש תביעה חדשה.

מה קורה לאחר פסק הדין?

במידה ובית המשפט קבע שהנתבע צריך לשלם לתובע, על הנתבע לעשות זאת מייד או עד תום התקופה שקבע בית המשפט.
במידה והנתבע אינו משלם יכול התובע לפנות להוצאה לפועל של בית המשפט.

כיצד מגישים תביעה?

את טופס כתב התביעה ניתן לקבל במזכירות בית המשפט, או לחלופין להורידו מאתר זה. לטופס זה יש לצרף צילומים של המסמכים עליהם מתבססת התביעה.

עם הגשת כתב התביעה יש לשלם אגרת בית משפט בשיעור של אחוז אחד מסכום התביעה או סכום מינימאלי של 87 ש"ח.

בעת מסירת כתב התביעה תימסר לתובע תאריך והשעה בה יערך המשפט.

לנתבע ישלח העתק מכתב התביעה ע"י בית המשפט ובו תינתן האפשרות להגיש כתב הגנה תוך 15 יום. במידה והנתבע לא יגיש כתב הגנה יש באפשרותו של התובע לבקש מבית המשפט לפי שיקולו לפסוק ב"העדר הגנה".

לנתבע ישנה אפשרות להגיש תביעה שכנגד במקום כתב ההגנה, כלומר לתבוע את התובע אם יש סיבה לכך.

כיצד מתנהל המשפט?

המשפט מתנהל בפני שופט בצורה לא פורמאלית, פשוטה ומהירה. התובע והנתבע אינם רשאים להיות מיוצגים ע"י עו"ד והשופט רשאי לתת פסק דין כבר בתום הדיון, אולם באפשרותו לדחותו למועד מאוחר יותר, לא יאוחר מ- 7 ימים מתום הדיון.

קבל הצעה לביטוח
 אני מעוניין לקבל עדכונים למייל