car1

על פי חוקי המדינה, כל אדם המחזיק ברשותו רכב מנועי או נוהג על רכב שאינו שלו, חייב לוודא כי רכב זה בעל ביטוח חובה, לפחות. ללא ביטוח חובה, לא ניתן לנהוג ברכב וזה אף יחשב לעבירה שתגרור אחריה סנקציות, לרוב כספיות. בנוסף לביטוח החובה, רצוי לבטח את הרכב גם בביטוח מקיף וצד ג'. על חשיבות הביטוחים והשלכות בהיעדרם, במאמר הבא.

כאמור, אדם הנוהג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה או ביטוחו אינו תקף, ייקנס כספית. נשאלת השאלה מדוע העונש פוגע דווקא בכיסו של הנהג? מטרת העונש להראות לנהגים את חשיבותו של ביטוח החובה, כך שבמקום לבזבז את כספם על קנסות, יוכלו לרכוש במקום את ביטוח החובה. ההנחה היא שאדם למד ומשנה את התנהגותו כאשר ישנה פגיעה בכיסו. עם זאת, באם יימצא נהג שלו קנסות חוזרות ונשנות מסיבה זו או שרכבו אינו מבוטח כבר תקופה ארוכה מידי, ינקטו מולו צעדים חמורים יותר מאשר רק קנס כספי.

חשיבות ביטוח הרכב

מדוע חשוב לרכוש ביטוח חובה לרכב?

ביטוח חובה לרכב, כשמו כן הוא, חובה להחזיק בו על פי חוק. הסיבה שעומדת מאחורי עיגונו של הביטוח בחוק, הינה חשיבותו הרבה. ביטוח זה נועד להבטיח את מצבו הכלכלי של הנהג המחזיק בו, במקרה של פגיעה בנפש. כלומר, באם נהג הרכב יהיה מעורב בתאונת דרכים אשר יהיו בה נפגעים בנפש, ביטוח החובה מגן על הנהג מפני תביעת פיצויים מידי הנפגעים. בנוסף, קיומו של הביטוח מבטיח כי ישולמו פיצויים כספיים גם אם בעל הביטוח עצמו נפגע. כך או כך, ביטוח החובה מעניק לבעליו תחושת ביטחון וגב כלכלי במקרים שכאלו.

רכב ללא ביטוח חובה בשעת תאונה

כיוון שאיננו יכולים לדעת אם הנהג המעורב בתאונת הדרכים מסוגל לעמוד כלכלית בפיצויים הכספיים לנפגעים, ובכדי למנוע החמרה במצבם, ישנה בישראל קרן, הנקראת קרנית, הדואגת לפיצוי נפגעי תאונות הדרכים. את כספי הפיצויים שהקרן מעבירה לנפגעים, היא יכולה לתבוע מבעל הרכב שלא החזיק בביטוח החובה כהלכתו.

מקרים נוספים בהם ניתן לתבוע את בעל הרכב לפיצויים

הנכם חשופים לתביעה לא רק כאשר אתם נמצאים פיזית ברכב. ישנם מקרים נוספים בהם רכבכם עלול להיות מעורב בתאונה או פגיעה גם אם אינכם נוכחים בו. לדוגמא- היה והשאלתם את הרכב למכר, בן משפחה וכדומה, והם היו מעורבים בתאונה, התביעה תוגש נגד בעל הרכב, כלומר, אתם. מקרה נוסף הינו כאשר רכבכם הדרדר ופגע ברכב אחר או בנפש, או שחניתם בצורה המסכנת רכבים אחרים וכתוצאה מכך הרכבים נפגעו. כיוון שאינכם יכולים לחזות אירועים אלו, כדאי שתמיד רכבכם יהיה מבוטח בביטוח חובה.

ביטוח מקיף וצד ג'

בניגוד לביטוח החובה, ישנם שני ביטוחים נוספים, ביטוח מקיף וצד ג', שאינם מעוגנים בחוק אך רכישתם מומלצת ומשתלמת. ביטוחים אלו מכסים, בין היתר, מקרים של גניבה, שריפה, מקרים בהם נגרם נזק לרכושכם בגין תאונה ואף מקרים בהם נגרם נזק לרכוש של צד שלישי ועוד רבים. כיוון שאיננו יכולים לצפות מה עלול לקרות, כדאי שתשקלו לחיוב את רכישתם של ביטוחים אלו כתוספת לביטוח החובה.

לסיכום,

חשיבותה של פוליסת הביטוח, הן החובה והן מקיפה וצד ג', היא רבה. בראש ובראשונה פוליסות הביטוח יגנו עליכם מפני תביעת פיצויים בעת תאונה ופגיעה בנפש, ומפני נזקי רכוש, גניבה וכדומה. לכו על בטוח ורכשו פוליסת ביטוח!, התקשרו עוד היום למקצועניים במיקא, אנו נדאג כבר לשאר.

ינואר 1, 2016 4:39 pm |
קבל הצעה לביטוח
 אני מעוניין לקבל עדכונים למייל