״הכול התחיל בשיחת הטלפון הנעימה והעניינית וסתיים בפגישה מקצועית שגרמה לנו להבין שאנחנו משלמים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. תודה רבה לכם אנשי ביטוח מיקא.״ (יפה כ. מושב מזור).