בחודש נובמבר קרתה לי תאונה והרכב ניזוק. אני רוצה לציין במיוחד את יחסה המבין, האנושי והאדיב של הפקידה ממחלקת ביטוח רכב, אשר דאגה אישית בכל שלבי הטיפול המהיר בנושא, ברמת התחשבות שאין למעלה ממנה. רצוי מאוד כי דבר זה יפורסם למען ילמדו אחרים כיצד להתייחס ללקוחות בעת מצוקה.