ביטול פוליסת ביטוח רכב

מיהו נהג חדש בהתאם להגדרות החוק? מה הן ההגבלות החלות על נהגים חדשים וכיצד כל זה משפיע על מחיר ביטוחי הרכב לנהגים חדשים? כל התשובות בשורות שלפניכם.

מספר מילים על נהגים חדשים

נהג חדש היא למעשה הגדרה חוקתית המצויה בתוקף ב-15 השנים האחרונות. הגדרה זו מתייחסת לכלל הנהגים (בלי קשר לגילם) אשר קיבלו לידיהם את רישיון הנהיגה זה עתה,
כאשר תקופת הגדרתם כנהגים חדשים נמשכת לאורך השנתיים הראשונות מיום קבלת הרישיון. בין יתר ההגבלות החלות על נהגים חדשים תמצאו:

· נהג חדש מחויב בשלושת החודשים הראשונים מיום קבלת רישיון הנהיגה לנהוג כשאר לצידו נמצא נהג וותיק המשמש כנהג מלווה.

· הצמדת שלט "נהג חדש" לשמשת הרכב במשך כל תקופת ההגדרה כנהג חדש (שנתיים מיום קבלת הרישיון)

· נהגים חדשים מתחת לגיל 21 אינם רשאים להסיע יותר מ-2 נוסעים בעת ובעונה אחת, למעט מקרים בהם נמצא ברכב נהג וותיק המשמש כנהג מלווה.

ביטוחי רכב לנהגים צעירים

ביטוח רכב לנהג צעיר היא ברוב המקרים פוליסה יקרה יותר גם במחיר הביטוחי אותו נדרש בעל הפוליסה לשלם וגם בסעיף ההשתתפות העצמית, כאשר בחלק גדול מחברות הביטוח
נהגים חדשים נדרשים לשלם עד כ-50% יותר בסעיף ההשתתפות העצמית בהשוואה לנהגים וותיקים.

הסיבה המרכזית למחירי הפוליסה הגבוהים היא בהנחת העבודה הטוענת כי סיכויו של נהג חדש להיות מעורב בתאונת דרכים גבוהים מאלו של הנהג הוותיק. במקרים בהם הנהג החדש
מתווסף לפוליסה קיימת בה הרכב המשפחתי עתיד לשמש גם את הנהג החדש, הפרמטר המרכזי לקביעת תעריף ביטוח החובה יהיה בהתאם לוותק הרישיון של הנהג הצעיר ביותר העתיד
לעשות שימוש ברכב.

כיצד בוחרים ביטוח רכב לנהג חדש?

בנוסף להגדרה החוקתית בכל הנוגע לנהגים חדשים, חברות הביטוח מגדירות גם מונח המכונה: נהג צעיר. הגדרה זו איננה קבועה בחוק וחלק מהחברות מייחסים את קטגוריית הנהג
הצעיר לנהגים עד גיל 21 בעוד אחרות מייחסים את הקטגוריה הנ"ל לנהגים עד גיל 24. גם כאן, מחירי הביטוח (פרמיה) וסעיף ההשתתפות העצמית עולה בהתאם לגילו של הנהג,
וזאת מתוך נקודת הנחה כי הסיכון הביטוחי עולה ככל שגילו של הנהג הצעיר יורד.

על מנת לבחור בין פוליסת הביטוח השונות העומדות לרשותכם לנהגים חדשים וצעירים כאחד, מומלץ לערוך סקר השוואת מחירים מקיף וענייני בין חברות הביטוח וסוכנויות
הביטוח השונות.