bussines

יש דברים שלא לוקחים בהם סיכונים- אחד מהם הוא בטחון הפרנסה שלנו.

בעל עסק?

תבטח אותו ותבטיח את שלום פירותיו.

מיקא סוכנות לביטוח מזמינה אתך להינות מהצעה שתותאם באופן אישי לך ולעסק שלך, כך שתוכל לקבל את יריעת ההגנה הרחבה ביותר, כזו שתבטח אותך מפני פגיעה במבנה ובתכולה של העסק- מבלי שתצטרך לבצע השוואות מחירים, להתמודד עם חברות הביטוח או לדאוג לאופן פדיון וקבלת הפיצויים שלך במידת הצורך, חלילה.

הבית הוא אמנם ההשקעה הכספית הכי גדולה שלנו, אך זה העסק הוא שמאפשר להמשיך ולממן את עלויות הבית והמחיה, וככזה- גודל חשיבותו רק עולה.

אנו בסוכנות מיקא רוצים להציע לכם את פוליסת ביטוח עסק המתאימה לכם ביותר, זו שתעניק כיסוי לכל מגוון הסיכונים שאורבים לבית העסק שלכם באופן שלא קיים בשום סוכנות אחרת. כחלק משיתוף פעולה ייחודי מיקא היא סוכנות הביטוח היחידה בישראל שמורשית להעניק למבוטחיה הרחבה שלא ניתנת בשום מקום אחר.

במסגרת ביטוח העסק תוכלו למצוא פוליסות מותאמות למשרדים קטנים וחנויות, מפעלי מזון ותעשיה, חוות סוסים וחנויות דרכים.

מילון מונחים ביטוח עסק

פריצות

גניבת רכוש מדירת המגורים/עסק, שנעשתה לאחר חדירה לאותו מבנה ובתנאי שהחדירה או היציאה מהמבנה נעשו בזדון, באלימות או בכוח ונותרו סימנים המעידים על כך בכניסה או ביציאה.

סעיפי כיסוי ביטוח עסק

אחד הסעיפים הבולטים של ביטוח העסק הוא כיסוי כנגד פריצות וגניבת רכוש ממקום העסק. בנוסף, פוליסת ביטוח עסק תספק כיסוי וביטוח עבור עבודות קבלניות, מוצרים, יבוא והרצת מכונות, ביטוח מחשבים ועוד.

מעבר לביטוח עבור הנכסים המוחשיים של העסק או עבור העבודה שמתבצעת בו, מיקא מציעה לכם גם ביטוח בגין נכסים בלתי מוחשיים כמו

  • ביטוח אופציות
  • ביטוח אחריות מקצועית
  • ביטוח סיכונים מיוחדים
  • ביטוח עבודות קבלניות
  • יבוא והרצת מכונות תעשייתיות
  • ביטוח שברים מכנים
  • ביטוח חבויות מוצרים
  • ביטוח מחשבים – חומרה ותוכנה